O projekcie

Czytanie map zawierających dane historyczne to jedna z podstawowych umiejętności, którą powinni posiąść uczniowie na lekcjach historii. Dlatego kontakt uczniów z mapami historycznymi powinien być jak najczęstszy, a materiały, z których korzystają, muszą być nowoczesne, atrakcyjne i najwyższej jakości.

Z map w wersji internetowej mogą korzystać zarówno uczniowie, dla których korzystanie z zasobów sieci jest wygodniejsze, jak i nauczyciele, którzy mogą nasze mapy wykorzystywać na lekcji, na przykład wyświetlając je za pomocą projektora na dużym ekranie.